vrijdag 21 april 2017

Staatsloterij leurt erop los

Sante Brun wees er al op in een recente column: de kans dat je iets wint in de Staatsloterij is zoiets als 0,00009%. Zelf was ik daar al jaren geleden achter, toen ik mijn automatische deelname via mijn bankrekening opzegde. Af en toe had ik m’n inleg teruggekregen.

Het lijkt er op dat de ‘verzoeningsactie’ die de loterj nu is gestart, waarmee ‘spijtoptanten/gedupeerden’ kans zouden lopen op een van de hoofdprijzen ad € 1.000.000, nog wel wat deelnemers kan gebruiken. Oftewel de Staatsloterij is stevig bezig, voornoemde kans nog verder te verkleinen met een direct mail aan kennelijk alle oud-klanten. Dit alles onder het motto: ‘Sinds 1726 maken wij graag mensen blij.’

Nou nee, bedankt. Het persoonlijk referentienummer dat mij is toegezonden gaat regelrecht naar de prullenbak. ‘Heeft u nog vragen?’ Nee hoor, meneer Onkenhout, directeur.

Nieuwe wethouder als partij-politieke gok

Op 8 mei, minder dan een jaar voor de plaatselijke verkiezingen, beslist de gemeenteraad van Best over de benoeming van een nieuwe PvdA-wethouder als opvolger van de vertrokken bestuurder Bert van Drunen. Er is volop reden, nieuwsgierig te zijn naar de overwegingen die daarbij een rol zullen spelen.

Enerzijds valt de enorme belangstelling voor de post (maar liefst 13 gegadigden) te verklaren. Nu kán het nog. Anderzijds kun je je ook afvragen, waar beginnen die sociaal democraten aan, gezien de wankele positie waarin de PvdA landelijk verkeert. Inderdaad, een dramatisch zetelverlies op nationaal niveau hoeft nog niet te betekenen dat de partij straks ook in Best zal worden gedecimeerd. Toch leert de ervaring dat de gezindheid van de kiezer jegens een landelijke partij wel degelijk ook tot uitdrukking kan komen bij regionale verkiezingen. Met andere woorden, een terugkeer in 2018  van de PvdA in een Bestse coalitie is verre van zeker.

De kandidaat die nu door de fractie naar voren is geschoven, de 49-jarige Annegien Wijnands, een door de wol geverfde, regionaal bestuurder, zit daar niet mee, integendeel, zij ziet enthousiast uit naar de baan.

Is de benoeming van een nieuwe wethouder, koud tien maanden voor de raadsverkiezing, met aftrek van pakweg twee maanden vakantie-reces, in het belang van de gemeente Best? Kunnen de taken van de voorganger, zoals nu al het geval is, niet door de overige drie (!) wethouders in goed overleg in die korte periode worden waargenomen? Behoort het doorfunctioneren van de coalitie, met gedoogsteun van de PvdA niet tot de mogelijkheden? Allemaal vragen, die de gemeenteraad straks in zijn beslissing zou kunnen meenemen.

Er zijn ook financiële consequenties voor de gemeente, al zijn die op dit moment nog niet te overzien. Vertrokken wethouders hebben in principe recht op wachtgeld. Wie daar meer over wil weten, kan terecht op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vooralsnog lijkt de voordracht van de Bestse PvdA op een partij-politieke gok, die niet in het belang is van de gemeente. Recht is niet altijd terecht.

vrijdag 7 april 2017

Eindhoven Airport panacee voor Brainport?

We hadden de Groningers nog wel gewaarschuwd (zoals een Elsevier-commentator in de vorige eeuw: 'Wij waarschuwen China voor het laatst'):  reken niet teveel op Hans Alders als rijkscoördinator van de schadeafwikkeling gaswinning. Nu zijn ze er daar achter. Alders wil toch periodiek met de NAM overleggen, terwijl de gaswinner zich juist had teruggetrokken van die schade-afhandeling. In het Eindhovense kunnen ze er ook over meepraten, sinds Alders zogenaamd tot een akkoord kwam met de omwonenden over de groei van Airport. Nou ja, misschien was het geen akkoord, het maakt ook niks uit.

Het 'zie-je-wel-effect' dendert immers door. Brainport heeft zich tot de fracties in de Tweede Kamer gewend met de mededeling dat het vliegveld na 2019 toch moet doorgroeien boven de 43.000 'vliegbewegingen' per jaar die nu tot dan zijn afgesproken. De ontwikkeling van  Brainport zou dat vereisen. Zijn ze trouwens bij de Kamer momenteel wel aan het goeie kantoor? Het komt me voor dat het vliegverkeer in Nederland te maken heeft met de klimaatkwestie, die angel in de lopende formatie-onderhandelingen over een nieuw te vormen kabinet.

De directeur van Eindhoven Airport, Joost Meijs, is het natuurlijk gloeiend eens met Brainport. 'Als dat verder wil groeien, is groei van het vliegverkeer noodzakelijk,' zo citeert hem het Eindhovens Dagblad. Volgt de vos die de passie preekt: 'De vraag is wel hoeveel vluchten maatschappelijk wenselijk zijn.'

De voorzitter van het bewonersoverleg lijkt zich gematigd op te stellen. Hij zegt tegen de krant: 'We zijn niet per definitie tegen groei, als de huidige openingstijden maar volstaan.' Begrijpt deze meneer niet, dat het een (nachtvluchten) het logisch gevolg zou zijn van het ander?   Dan spreekt me het informele protest van een inwoner van het kerkdorp Acht (toenemende overlast) meer aan. Hij ziet het verband tussen Airport en Brainport niet zo. Pleit voor verbetering van alternatief openbaar vervoer, zoals aansluiting op het Europese netwerk van hsl's, de railverbindingen dus met Brussel en Düsseldorf. Het bedrijfsleven zit niet te wachten op uitbreiding van een vakantievliegveld, zegt hij. Natuurlijk is dit natte-vinger-werk, maar dat is de redenering van Brainport/Airport ook. Het 'zakelijk belang' zou eerst nog eens grondig moeten worden onderzocht.

Let op, dit is nog maar het begin. Ooit voegde men eraan toe: we gaan door met de strijd. Over het resultaat ben ik niet al te optimistisch. Eén ding: houd Alders deze keer toch maar buiten de deur.

(Gesproken column Omroep Best, 12.04.17.)

dinsdag 4 april 2017

Ouderen krijgen schuld van files

Het kwam gisteravond zomaar even voorbij op RTL4 Nieuws: 'de toename van het aantal files is mede te wijten aan het groeiend aantal ouderen in het verkeer. Vooral in Brabant is dat het geval.' Zoiets moet je sowieso controleren, dus Uitzending Gemist van RTL4 Nieuws (19:30 uur). Niks, nope, nada. Geschrapt? Lijkt me dan terecht. Over de bron van het bericht heb ik trouwens ook niets opgevangen. Nepnieuws.

Waar vindt je de ultieme info over de nieuwste onderzoeken? De website van de al tientallen jaren bestaande en gezaghebbende Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Daar lees ik dit:

'Uit microsimulatie-onderzoek komt wel naar voren dat een toename van het aandeel ouderen op invoegstroken en weefvakken van snelwegen plaatselijk tot een minder vlotte verkeersafwikkeling kan leiden wanneer er druk verkeer en veel vrachtautoverkeer is. De algemene conclusie dat vergrijzing tot minder congestie in de ochtendspits (het staat er!) zal leiden, moet dus wel genuanceerd worden met de constatering dat op sommige wegen en tijdstippen een toekomstig groter aandeel ouderen tot een minder vlotte verkeersafwikkeling kan leiden.'

Op 19 november 2016 schreef ik op deze plaats onder meer: Wat me de laatste tijd opvalt, is het consequent - in dien mogelijk - vermelden van de oorzaak van files. In pakweg tachtig procent van de gevallen is dat...een ongeluk. Ik hoef gelukkig zelden tijdens de spits op pad, maar als het dan een keer gebeurt, krijg ik het gevoel in een soort wild-west te zijn beland; wedstrijdjes in rijstrook wisselen en snijden. Bellend en append. Tijdig gewaarschuwd door de flitscontroledienst van BNR Nieuwsradio, waaraan als het aan mij zou liggen onmiddellijk een einde zou moeten worden gemaakt. En verder, jullie doen maar als mijn verzekeringspremie maar niet omhoog gaat.'

En ja, die verzekeringspremie gaat met 5% omhoog 'vanwege de toename van het aantal ongevallen'. Ik heb met mijn tussenpersoon even overlegd. Hij ontried mij het annuleren van mijn casco-verzekering, op grond van de leeftijd van onze auto, 6 jaar. 'Bekijk het per jaar,' was zijn advies. De verzekering is afgestemd op een maximum kilometrage van 20.000 per jaar. Er staat echter 67.000 op de teller. 'Even kijken, want de volgende trede is 12.000,' zei de tussenpersoon en: 'Helaas, dat scheelt niks. En een andere verzekering is gezien uw leeftijd ook geen optie. Leeftijdsdiscriminatie.' Hij zei het.

Zijn we terug bij het begin.

zaterdag 1 april 2017

Parels bij de vleet in Brabant

Stadspromotie. 'Breda moet meer doen met de erenaam Parel van het Zuiden', aldus burgemeester Paul Depla, volgens BN-DeStem*). 'Het verhaal van Breda mag van mij wel wat exotischer worden, zodat we als stad nóg aantrekkelijker worden voor toeristen.'
Paul zou als oud-Eindhovenaar moeten weten, dat het begrip 'parel' in deze context, een versleten en door menig dorp zelfbedachte 'eretitel' is. VVV-retoriek. Heeze, 'Parel van Brabant', heeft  een weekblad van die naam en er is zelfs een café dat zo heet. Ik meen dat  Oisterwijk, wellicht de eerste echt  'toeristische gemeente' in Brabant, zich rond 1900 deze onderscheiding heeft opgeplakt. Het mag allemaal, die promotie, maar bedenk eens iets anders, teneinde de lachlust van de doelgroep te temperen.

Het Breda's Mannenkoor luidde vorig jaar de opening van het nieuwe station (dat van die vallende bakstenen) op de vroege morgen in met het volkslied: Temidden van de paarse heide (is die er nog?), waar samen stromen Mark en Aa, daar ligt, geroemd door alle tijden, onz' eigen stad, ons fier Breda. Als schoolkinderen, verplicht dit lied uit volle borst ten gehore te brengen, wisten we, de toorn van de onderwijzer riskerend, eraan toe te voegen: 'En moeder de pap is aangebrand en w'ebben geen lepels bij de hand.' Kinderen voelen blijkbaar haarfijn aan, dat eigen roem stinkt.

Breda was trouwens altijd al 'het Haagje van het Zuiden'. Nog waar ook, gezien het grote aantal rijksambtenaren dat zich er  voor WO2 vestigde om van zijn pensioen te genieten. Maar ook daarin was Breda niet uniek, immers Heerenveen werd het 'Friese Haagje' genoemd, in verband met het nabijgelegen Oranjewoud, ooit buitenverblijf van de gelijknamige familie.

Overigens, niks ten nadele van Breda. Daar ben ik veel te chauvinistisch voor. En burgemeester Depla mag wat mij betreft 'voor een exotischer uitstraling van de stad' best zestig bananenbomen planten in het Mastbos, als dat maar Mastbosch blijft.

Maar wacht es even, dit laatste - en eigenlijk het hele krantenverhaal - is natuurlijk 'n 1 april-grap.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Behartenswaardig stukje in het Eindhovens Dagblad. Het ED doet al 70 jaar niet meer aan aprilgrappen. In 1947 verloor het 1500 abonnees na een aankondiging op de voorpagina over een 'atoomnevel' die de stad bedreigde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Het uitgangspunt van deze column is een best geslaagde 1 april-grap van de krant. Depla is dus niet echt geciteerd. De redenering over stads- en dorpspromotie heb ik toch maar gehandhaafd.

donderdag 30 maart 2017

Onverdraagzaamheid

De veiling van devotionalia en andere onderdelen van een kerkinventaris waarover ik het eerder had, heeft nog een andere context dan als zinnebeeld van de ontkerkelijking. De beelden, de kruisen, de offerblokken, de collectezakken  ('De armen gegeven is Gode geleend') de sjerp van de ordebewaarder (suisse, 'Eerbied in Gods Huis'), ze kunnen volgens sommigen 'aardige accenten' vormen in het moderne interieur. Je komt die dingen zelfs tegen in café's en - zoals we ook hoorden - in het toilet.

Overigens gaat het hier nooit over religieuze kunst, hooguit om gebruiksvoorwerpen plus voorstellingen en beelden, afkomstig van onder meer het massa-atelier van de Cuypersen in Roermond

Toen er zo'n verkoop aan de orde was, sprak ik erover met de eigenaar van een Brabantse B&B. Of dat iets voor hem was? Ik moet er niet dan denken, zo luidde zijn antwoord. Geen religieuze symbolen in mijn zaak; die moet volstrekte neutraliteit uitstralen. Ik heb wat dat betreft mijn ervaringen. NB: een kruisbeeld in openbare ruimten was in katholieke landsdelen ooit normaal.

De ervaringen van de B&B-uitbater slaan op het verblijf van streng gereformeerden uit Zeeland. Bij die gelegenheid gebeurde het dat Somalische kennissen van de B&B-houder buiten een - Praise the Lord - religieus getinte dans uitvoerden. De Mannen Broeders gingen zo ongeveer door het lint, met de woorden 'Moet je die zwarte apen daar zien dansen.'

Het toppunt van onderlinge christelijke onverdraagzaamheid die de immigranten nog ver afhoudt van hun integratie.


woensdag 29 maart 2017

'Ontkerkelijking' kent grenzen

De veiling van een deel van de inventaris van de Augustijner Paterskerk in Eindhoven - die met het Christusbeeld op de spits - was tekenend voor het verschijnsel dat ontkerkelijking heet. Wat dat betreft was de kop in het Eindhovens Dagblad boven het verslag van die massaal bezochte verkoop alles zeggend: Een offerblok voor op de wc.

Ik weet zeker dat er mensen zijn, voornamelijk met grijze haren, die dit als pijnlijk hebben ervaren. Toch kent die ontkerkelijking z'n grenzen. Ook als het gaat om het behoud en 'levend' houden van het materieel erfgoed.

Vorige week was ik bij de uitvaart van een familielid, dat in de tweede helft van de vorige eeuw nog kerkmeester was van de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden, een schepping van Pierre Cuypers en beeldbepalend voor de stad. De kerk is tegenwoordig eigendom van een stichting en de r.-k. gemeenschappen van Leeuwarden e.o. zijn verenigd in de Titus Brandsma Parochie, genoemd naar Friesland's eigen zalige martelaar (sinds 1985). Wat een schitterende website heeft die parochie trouwens.

De Bonifatiuskerk is ook inwendig nog volledig intact, wat wil zeggen dat de 'versobering' in relatie tot het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) aan haar voorbij is gegaan. Dit in tegenstelling tot bij voorbeeld de Ginnekense Laurentiuskerk van Pierre's zoon Joseph Cuypers. Ik ben geneigd, daarvoor de verklaring gedeeltelijk te zoeken in een toch iets sterkere trouw van de katholieken in het noorden. Tot ver in de vorige eeuw sprak men in dit landsdeel van diaspora, wat in het r.-k. geloof zoiets wil zeggen als 'randgebied'; de saamhorigheid in het geloof ter onderscheid van 'andersdenkenden' was aanwijsbaar. Bij voorbeeld in de naam van wijlen het eigen dagblad Ons Noorden.

Volgens Goethe gaat in Nederland alles trager. Nou wat de katholieken in het noorden betreft nog ietsje langzamer. Pas in 1956 herleefde het bisdom Groningen als afsplitsing van het aartsbisdom Utrecht.

De ontkerkelijking mag dan in mijn theorie z'n grenzen hebben, de veranderingen gaan natuurlijk wel door. De voorganger (overigens oorspronkelijk een protestants-christelijk begrip) bij de begrafenisplechtigheid in de Bonifatiuskerk was een vrouwelijke pastor, wat overeenkomstig het nog steeds geldende r.-k. kerkelijk recht betekent dat geen 'echte' eucharistieviering mocht plaatsvinden; wel een communie-uitreiking. En de veranderingen, zo blijkt, houden tevens in: een nijpend tekort aan priesters, ook in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Kijk ook even op hhBest -  Friesland

dinsdag 28 maart 2017

Klassiek

Onze nieuwe wasmachine, een Zuid-Koreaan, geeft met een deuntje aan als ze d'r werk heeft gedaan: Die Forelle van Franz Schubert. Alleen het originele afsluitende loopje van de componist is vervangen door een ontnuchterende riedel van de fabrikant. Hoeveel gebruikers zouden weten dat hun hier 'klassieke muziek door de strot wordt geduwd'? Laat staan wat en van wie.

Liefhebbers kunnen tegenwoordig dankzij het wereldwijde web internationaal te kust en te keur gaan. Zo is France Musique overal te beluisteren. Mijn voorkeur gaat echter - vanwege de babbelzucht van die Fransen - uit naar Radio Suisse Classique. En onze bloedeigen Radio 4 dan? Tja, de kritiek is niet van vandaag of gisteren: iets te fragmentarisch en teveel BN-ers. Soms, als het geweld van de nieuws- en sportzender npo 1 op de vroege ochtend, met de verplichte pop-onderbrekingen, me te gortig wordt, wil ik daar nog wel eens naar uitwijken. 'De Ochtend van Vier', gepresenteerd door de allround freelance-journalist Margriet Vroomans. Maar onlangs hoorde ik daar een deel van het beroemde hoboconcert van Domenico Cimarosa afgekondigd als een werkje van Mozart. Dat liet ik niet op me zitten, dus stuurde mevrouw Vroomans een mail via info@npo4.nl. Ik stelde haar 'een prijsje' in het vooruitzicht, als ze het KV-nummer (uit de indeling van Mozarts werk) van dat stuk kon noemen. Toen het antwoord uitbleef, maakte ik daar  melding van via Twitter, waarop Vroomans mij verzekerde - ik verwachtte niet anders - dat zij mails altijd beantwoordde en mij een ander email-adres gaf.

Nou ja, drie weken gezeur en de mij toegezegde reactie door een musicologisch iemand heb ik nog steeds niet. De presentator neem ik niets kwalijk. Die hoeft niet muzikaal onderlegd te zijn, heeft een deskundige, althans deskundig geachte redactie achter zich. En daar zat kennelijk iemand te transpireren. Zo gaat dat bij op het internet luid toeterende ondernemingen en organisaties: die reageren naar gelang het hen uitkomt. Of niet dus. Wel kregen we vanmorgen een prijsje van Margriet: 'n stukje Cimarosa. Nu nog 'n keer het complete hoboconcert.